Perşembe, Aralık 3, 2020
Ana Sayfa Dünya Tarihi

Dünya Tarihi

Roma İmparatorluğu

MÖ 1. yüzyılda Roma imparatorluğu, Augustus liderliğinde Roma Cumhuriyetinin yedinen örgütlenmesiyle kurulan Antik Roma Devletidir. Akdeniz çevresinde uzun süre hüküm süren Roma...

Moğol İmparatorluğu

Moğollar, orta asya'da 1206-1294 yılları arasında kurulmuştur. Moğol ve Türk boylarının Cengiz Han idaresine boyun eğmesiyle Moğol İmparatorluğu oluştu.

Makedonya Krallığı ve Büyük İskender

Krallık ilk olarak argead hanedanı tarafından yönetilirdi. Daha sonra Antipatrid ve Antigonif hanedanları tarafından yönetildi. Yunan yarımadasının kuzeydoğusunda önde gelen Krallıklardandı.

Sonraki Yazılar

Hasan Sabbah ALAMUT Kalesinin Efsane Sahibi

Üst düzey bilgi birikimi ve tecrübeye sahip, Otoriter bir lider kişiliği bulunan, kurduğu tarikat'le farklı askeri taktikler geliştiren ve 35 sene boyunca...

Amerika Birleşik Devletleri ABD

ABD'nin 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. Avrupalılar, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra,...

Konfüçyüs Kimdir?

Konfüçyüs, Konfüçyanizmin kurucusu olup MÖ 551’de, Çin’de Lu eyaletinin Tsou şehrinde dünyaya geldi. O, Kung Fu-Tzu (üstat veya filozof Kung) olarak anılmıştır.

Yahudiliğin Doğuşu ve Yayılışı

Yahudilik tarihini Hz. İbrahim’le başlatır. Yahudi inancına göre Hz. İbrahimilk Yahudi’dir. Hz. İbrahim, Tevrat’ın ifadesine göre Keldanilerin yaşadığı Urşehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Terah (İslam kaynaklarına göre Azer),ailesini alarak Harran’a...